26 September 2010

[+/-]

941 Sepuluh Suku Israil yang Hilang

19 September 2010

[+/-]

940. 'Iyd al-Fithr, Halalbihalal dan Muflis

5 September 2010

[+/-]

939 Laylat al-Qadr, Al-Quran itu Qadim Atau Makhluq, dan Masalah Ejaan